STEK Office

STEKDAWNRAIDTEAM

BijstandbijonaangekondigdbezoekvandeAutoriteitConsument&Markt(ACM)ofdeEuropeseCommissie(EC)

Bezoek van de autoriteit

Mededingingsautoriteiten zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie (EC) zien toe op de naleving van de mededingingsregels. Zij kunnen hoge boetes opleggen bij overtreding van die regels (tot 80% van de concernomzet). Daarnaast hebben zij ruime bevoegdheden om onderzoek te doen. Eén van die bevoegdheden is het onaangekondigd bezoeken van bedrijven en personen om informatie te verzamelen over mogelijke overtredingen. Een dergelijke inval ACM of dawn raid kan meerdere dagen duren en op meerdere plaatsen tegelijk worden uitgevoerd.

Bedrijven moeten in principe meewerken aan onderzoek van de ACM of de Europese Commissie (EC). Bij een inval mogen zij het onderzoek dus niet belemmeren door bijvoorbeeld toegang te weigeren of documenten te vernietigen. Schending van de medewerkingsplicht kan met hoge boetes worden bestraft, nog los van de hoge boetes voor eventuele overtredingen van de mededingingsregels.

Er zijn echter ook rechten voor het bedrijf (o.a. recht op bijstand) en grenzen aan de bevoegdheden van de mededingingsautoriteit. Daarom is het van belang tijdens dat specialisten tijdens een dawn raid erop toezien dat de mededingingsautoriteit zich aan de regels houdt, terwijl het bedrijf gepaste medewerking verleent.

Stek dawn raid team

Het dawn raid team van Stek Advocaten kan u bijstaan bij de inval en zorgt dat het bezoek zo soepel mogelijk verloopt. Stek onderscheidt zich door toegankelijke topkwaliteit tegen scherpe tarieven en beschikt over:

 • een gespecialiseerd dawn raid team van circa 20 advocaten zodat te allen tijde direct assistentie kan worden verleend;
 • ruime ervaring met invallen en mededingingsrechtelijke onderzoeken van zowel de ACM als de Europese Commissie;
 • een combinatie van mededingingsrecht- en procesrechtspecialisten die waarborgt dat (i) de autoriteit niet buiten haar bevoegdheden treedt en (ii) waar nodig direct de stap naar de rechter kan worden gezet;
 • toegang tot en ruime ervaring met geavanceerde programma’s voor digitaal (forensisch) onderzoek.

Directe assistentie

Bij invallen van de ACM of EC is het Stek dawn raid team zo vormgegeven dat wij bedrijven direct kunnen assisteren en ontzorgen bij invallen, ook als zij niet voorbereid zijn op het bezoek.

Wij zorgen voor:

 • controle op het proces door:
  • duidelijke werkafspraken met de ambtenaren;
  • toezicht dat de inspectie binnen de reikwijdte van het onderzoek blijft;
  • nauwe samenwerking met uw IT-specialist in geval van digitaal onderzoek;
 • bijstand in geval van verhoren van medewerkers;
 • heldere vervolgafspraken over het verdere verloop van het onderzoek met de mededingingsautoriteit;
 • advies over belangrijke vervolgstappen voor het bedrijf.

Voorbereiding

Voorbereiding op een onverhoopt bezoek van een autoriteit draagt bij aan een soepeler verloop van een onderzoek en meer rust in de organisatie. Wij helpen u graag bij het maken van een heldere checklist of intern draaiboek voor een bezoek van een autoriteit.

Een algemeen overzicht van zaken waarmee u rekening dient te houden tijdens een dawn raid treft u aan in de Checklist onaangekondigd bezoek.